Obligaties / Lening

Obligaties / Lening

Een van de ouders (Rob van de Kar) is met het idee gekomen om te kijken naar een alternatief voor een hypotheek (omdat hier flink wat kosten aan verbonden zijn en deze als vereniging niet altijd even gemakkelijk te krijgen is). Hie dus ons plan over een lening die we willen afsluiten bij ouders en mensen die Scouting Esjeeka een warm hart toedragen. Om het totale bedrag van € 400.000,- bij elkaar te krijgen hebben we een lening nodig van € 150.000,-. Het zou dan gaan om 150 certificaten van € 1000,-, die binnen 20 jaar worden terug betaald.

De opzet:

 • Lening met 150 certificaten elk ter waarde van € 1000,-
 • Deelname is persoonlijk en op vrijwillige basis
 • Het leenbedrag is niet tussentijds opeisbaar
 • Ieder jaar worden 7 certificaten uitgeloot; die worden dan uitbetaald inclusief de opgebouwde rente gedurende de looptijd
 • De rente is waarschijnlijk 1,5% per jaar (wordt na 8 jaar herzien)
 • Deze manier van financiering is makkelijker en goedkoper dan een hypotheek
 • Het scheelt de groep over 20 jaar minstens € 35.000 (aktekosten, bemiddeling, renteverschil met hypotheek)
 • Het is een WIN – WIN situatie

Procedure:

 • Mensen schrijven zich in (liefste nu al meteen)
 • Als de bouw begint wordt het geld gestort
 • Uitreiken op naam gesteld en genummerd certificaat (leenovereenkomst)
 • Jaarlijkse trekking door de voorzitter en penningmeester van de stichting samen
 • Uitbetaling van getrokken certificaten inclusief rente tegen overlegging van het certificaat
 • Administratie door de penningmeester van de stichting

We zijn nu bezig met het contract op te stellen, dit gaat ter controle naar zowel de financieel adviseurs van het park als naar de jurist van Scouting Nederland (iemand van het kennisnetwerk) zodat we zeker weten dat alles op papier goed geregeld is.

Een samenvatting van de opzet qua lening vindt u hier

Mocht u interesse hebben of mensen kennen die (mogelijk) interesse hebben neem dan contact op met: Rob van de Kar, 013 - 536 89 87 of via het mailadres: info@esjeeka.nl

Copyright 2020 Scouting Esjeeka Tilburg | Website